FY2116     

Kế thừa tinh hoa nghệ thuật đá truyền thống, hội tụ các yếu tố thịnh hành hiện đại, dựa trên các đặc trưng thẩm mỹ như kết cấu, màu sắc các loại đá tự nhiên, cùng với thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại và công nghệ kỹ thuật, gia công công nghệ truyền thống, tạo thành các loại kết cấu và hình thái sản phẩm, để đáp ứng nhu cầu của con người về chức năng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ứng dụng sản phẩm

Với tôn chỉ chất lượng gắn liền năng suất, hướng đến sản phẩm tốt hơn nữa, tất cả các sản phẩm đá của Feng Yue đều đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất thị trường trong và ngoài nước.

Trang chủ               Giới thiệu               Sản phẩm                Chứng nhận                 Tin tức               Liên hệ

Hotline: 02743.515.766 ; 02743.515.768
Email : sale@fengyuestone.com
Website : https://fengyuestone.com
Địa chỉ: Lot 115, 116, 117, 129, 132, Map sheet No. 10, Quarter 3, Hoi Nghia ward, Binh Duong, Vietnam